Laatste openstelling ESF: Duurzame Inzetbaarheid van 8 – 12 april!

Hoe houd ik mijn medewerkers op de lange termijn inzetbaar? Hoe kunnen medewerkers blijven leren binnen mijn organisatie? Hoe zorg ik dat mijn medewerkers gezond en veilig werken? Actuele thema’s, die aangeven waarom Duurzame Inzetbaarheid erg belangrijk is binnen organisaties.

Vanwege het succes van de afgelopen jaren stelt de overheid van 8 april 2019 tot en met 12 april 2019 de subsidieregeling ESF: Duurzame Inzetbaarheid weer open. Dit is vooralsnog de laatste aangekondigde openstelling voor deze subsidie, op dit moment is onbekend of en wanneer een nieuwe openstelling volgt. Mocht u van plan zijn een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid te starten in uw organisatie, dan is nu het moment om nog van deze subsidie te profiteren. Meer informatie vindt u in onze factsheet over de ESF-regeling.

Met de ESF-subsidie kan 50% subsidie (tot maximaal € 12.500,-) worden verkregen voor de inhuur van een externe HR-adviseur rondom de volgende thema’s van duurzame inzetbaarheid:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder veilig werken met stoffen, een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen, een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Projectvoorbeelden:

  • Hoog ziekteverzuim: Een verzekeraar kampt met hoog ziekteverzuim. Een kostbare kwestie. Er is een extern adviseur ingeschakeld om het verband tussen werkzaamheden en het ziekteverzuim te onderzoeken. De aanbevelingen zijn met behulp van de extern adviseur geïmplementeerd.
  • Gebrek aan motivatie: Een snelgroeiend ICT-bedrijf kent een turbulente periode. Een veranderende bezetting binnen het management heeft een negatieve weerslag op het personeel. In samenspraak met de het personeel is de vinger op de zere plek gelegd, een plan opgesteld en geïmplementeerd om het tij in de positieve zin te keren.
  • Arbeidstijdenmanagement: Binnen een productiebedrijf werkt men in ploegendiensten. Deeltijdwerken, minder nachtdiensten draaien en ruim op voorhand verlof aanvragen is niet mogelijk. Met behulp van een extern adviseur is een nieuwe planningsmethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd.

Mocht u interesse hebben om een project te starten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: +31 (0)24 711 33 49 of info@leap.nl.

Nog op zoek naar een externe adviseur voor een duurzaam inzetbaarheidstraject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze partner Mazars voor een kennismaking.