MKB Idee 2019

Bent u mkb’er en wilt u (samen met anderen) meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw (toekomstig) personeel en ervaart u hierbij belemmeringen? Werk dan mee aan oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met MKB Idee.

 

Voor wie is de regeling interessant?

MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers die een project willen starten voor het wegnemen van concrete belemmeringen die zij ervaren bij het investeren in de kennis en vaardigheden van hun (toekomstig) personeel. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van platforms, tools, een leercultuur, (leer)methodes, etc.. De subsidie is uitdrukkelijk niet bedoeld als opleidingsbudget.

Daarbij mogen ook niet-mkb bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen meedoen, maar het project dient in hoofdzaak (65% van de deelnemers) te worden uitgevoerd door en gericht te zijn op het mkb.

 

Subsidiabele activiteiten/projecten

Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende 3 soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Daarnaast moet uw project voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

Doelgroep

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door individuele mkb-ondernemingen en door consortia waarvan 65% van de deelnemers mkb zijn.

 

Belangrijkste voorwaarden

De subsidieaanvragen die als beste worden beoordeeld ontvangen subsidie. Zij worden gerangschikt op punten 1 t/m 5, waarbij voor elk onderdeel maximaal 10 punten worden toegekend:

  1. Het project meer bijdraagt aan de verwezenlijking van 1 van de 3 soorten investeringen;
  2. Het project naar verwachting kwalitatief beter of origineler is;
  3. Het project vernieuwender is voor de bij de aanvraag betrokken mkb-ondernemers;
  4. Binnen het project relevante gedragswetenschappelijke inzichten beter worden toegepast;
  5. De verwachte projectresultaten meer perspectief bieden voor toepassing bij andere mkb-ondernemers.

 

Hoogte subsidie en subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten dienen minimaal €25.000 en maximaal €125.000 per deelnemer te bedragen (maximaal €200.000 per project). Het gaat om 100% subsidie over de subsidiabele kosten.

 

Indieningstermijn en subsidieverstrekking

Mogelijkheid tot indienen is er tot 27 augustus 2019, 17.00 uur. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert over de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze specialisten. We helpen u graag verder.

Meer weten?