MKB idee – (om)scholingsprogramma’s en investeringen in personeel

MKB idee

Veel ondernemers in het mkb ervaren uitdagingen in het scholen van personeel en daarmee ook in het invullen van bepaalde functies en rollen binnen het bedrijf. Daarnaast ervaren veel ondernemers dat het lastig is om HR-beleid op te zetten dat optimaal aansluit bij de ontwikkeling van medewerkers en de markt. Veranderingen gaan snel en er is vaak gebrek aan tijd, geld en specifieke programma’s om scholingswensen uit te werken of uit te voeren.

Bent u mkb’er en wilt u meer investeren in de versterking van kennis, vaardigheden en competenties van uw personeel maar ervaart u hierbij belemmeringen? Dan is MKB Idee een concrete kans voor u om hiermee aan de slag te gaan, want deze subsidieregeling is weer tot 7 september opengesteld. Middels deze subsidieregeling krijgt u alle in aanmerking komende kosten vergoed voor projecten en experimenten die deze belemmeringen wegnemen. Zoals een experiment met nieuw te ontwikkelen scholingsprogramma’s, digitale en HR-gerelateerde tools en methodes waarmee u personeel zich optimaal kan blijven ontwikkelen.

MKB Idee kan individueel worden aangevraagd of in samenwerking met andere mkb’ers en bijvoorbeeld een branchevereniging of kennisinstelling. In samenwerkingsverbanden dient 65% van de deelnemers een mkb te zijn waar knelpunten worden aangepakt.

 

Subsidiabele activiteiten en projecten

Projecten om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen zijn subsidiabel. Uw project moet daarbij een bijdrage leveren aan een van de volgende punten:

  • Het oplossen van belemmeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • Menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
  • Menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming;

Diverse soorten innovatieve projecten kunnen worden gesubsidieerd, hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan activiteiten rond:

  • Het opzetten van een gezamenlijke expertisecentrum met andere mkb’ers in de sector;
  • Het ontwikkelen van een interactief (intern) kennisplatform;
  • Een experiment met een nieuwe leermethode binnen een samenwerkingsverband
  • Het opzetten een innovatieve bedrijfsschool;
  • Het ontwikkelen van een innovatieve methode voor organisatieverandering t.b.v. het leren binnen de organisatie.

Haal vooral ook inspiratie uit al goedgekeurde projecten via het hier gepubliceerde oplossingenboek.

 

Hoogte subsidie en subsidiabele kosten

MKB Idee vergoed 100%! van de kosten voor een MKB Idee project tot een maximum van € 200.000,-. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer en maximaal € 125.000,- per deelnemer.

 

Indieningstermijn en subsidieverstrekking

MKB Idee indienen kan nog tot 7 september 2021 Een onafhankelijke adviescommissie adviseert over de rangschikking van de aanvragen, waarbij de hoogst scorende projecten subsidie ontvangen. Toekenning wordt verwacht in december 2021.

Joris Sibbel

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,

neem contact op met:

JORIS SIBBEL

Consultant

Mail j.sibbel@leap.nlBel 024-711 33 49