Nieuwe subsidiekansen Klimaatakkoord

Eind juni heeft het kabinet het langverwachte Klimaatakkoord gepresenteerd. Om de doelen in dit akkoord te kunnen realiseren, wordt een aanzienlijke bijdrage verwacht van het bedrijfsleven. De Nederlandse industrie moet in 2050 geen CO2 meer uitstoten en volledig circulair zijn in het gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn nu al aanzienlijke investeringen nodig. Als steuntje in de rug is zeer recent via twee nieuwe subsidieregelingen geld beschikbaar gesteld. Dit zijn:

 

Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VKII)

Met Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VKII) kunnen bedrijven tot 50% subsidie krijgen op de meerkosten van een investering in:
• Energie-efficiëntie in productie,
• Recycling en hergebruik van afval,
• Lokale infrastructuur, of
• Overige CO2-reducerende maatregelen.

De investering moet een techniek betreffen die zich al heeft bewezen in de praktijk en uiterlijk in 2020 daadwerkelijk bijdragen aan een emissiereductie.

 

DEI+ Circulaire economie

Deze aanvulling op de bestaande DEI+-subsidieregeling is bedoeld voor pilot- of demonstratieprojecten waarbij een innovatieve techniek voor het eerst in een praktijksituatie wordt getest. Technieken moeten dus innovatief zijn en daarnaast betrekking hebben op:
• Recycling van afval,
• Hergebruik van producten of onderdelen, of
• Biobased grondstoffen.

De subsidiebijdrage is tussen de 20% en 80% op de in aanmerking komende kosten.

Beide subsidieregelingen worden op 1 augustus aanstaande opengesteld voor aanvragen. Ingediende aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot het beschikbare budget is uitgeput.

Neemt u dan ook spoedig contact met ons op om uw investering of projectidee door ons wil laten toetsen.