Openstelling Subsidieregeling Praktijkleren 2019

Praktijkleren

Van 2 juni tot en met 16 september 2019 is de subsidieregeling Praktijkleren weer opengesteld. De regeling stimuleert organisaties met een maximaal subsidiebedrag van € 2.700,- per jaar om leerlingen en studenten de kans te geven om in de praktijk ervaring op te doen.

De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor het ter beschikking stellen van een praktijk- of leerwerkplek en de begeleiding van een leerling, deelnemer of student (denk aan: VMBO, MBO, HBO en promovendi).

 

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag per leerwerkplek bedraagt maximaal € 2.700,- per jaar, en is afhankelijk van het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding gegeven is. Mocht RVO meer subsidieaanvragen ontvangen dan er budget is, wordt voor alle toegekende aanvragen een percentage van dit bedrag uitgekeerd.

 

Verlenging van de Subsidieregeling Praktijkleren

Eind 2018 is bekend gemaakt dat de subsidieregeling Praktijkleren verlengd wordt tot en met 2023. Daarbij is de regeling ook uitgebreid: ook de sectoren Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij in het hoger onderwijs gaan onder deze regeling vallen.

 

Meer informatie of een aanvraag indienen?

Leap helpt u graag bij het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Praktijkleren. Neem hierover contact op met ons.