Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot 2023

De subsidieregeling Praktijkleren, waarmee bedrijven tot € 2.700 subsidie kunnen ontvangen per leerwerkplek die zij aanbieden, heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Tot de tweede helft van 2018 was er sprake van dat het budget voor de regeling voor 2019 fors teruggeschroefd zou worden en de regeling na 2019 beëindigd zou worden.

Gelukkig is daar inmiddels verandering in gekomen. De afgelopen maanden zijn er twee moties aangenomen, waarin het belang van leerwerkplekken en de subsidieregeling Praktijkleren werd erkend. In deze moties werd de regering opgeroepen de beoogde korting op het budget van de regeling niet door te voeren en de regeling nog meerjarig te verlengen na 2019.

Dit is inmiddels tot uitvoering gebracht door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begin deze maand publiceerde zij de verlenging van de subsidieregeling Praktijkleren tot 2023 in de Staatscourant. Daarbij is de subsidieregeling ook verbreed: het onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij van duale of deeltijd Hbo-opleidingen is aan de regeling toegevoegd. Het maximale subsidiebedrag van € 2.700 is niet veranderd, hoewel hier wel over gesproken is. De subsidieplafonds voor 2019 tot en met 2022 zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

Meer informatie of een aanvraag indienen?

Leap helpt u graag bij het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling zal in 2019 vermoedelijk opengesteld zijn van begin juni tot en met 16 oktober. Neem hierover contact op met een van onze consultants op +31 (0)24 711 33 49.