Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 2700
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

Subsidieregeling Praktijkleren


Biedt uw organisatie leerwerkplekken aan scholieren en studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs? Dan zou de Subsidieregeling Praktijkleren wel eens interessant kunnen zijn voor u. Zeker in de wetenschap dat de regeling is verlengd tot 2023! Bovendien vallen de sectoren Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij in het hoger onderwijs nu ook onder de regeling!

Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen: wie komen in aanmerking?

Wie aanspraak kan maken op de Subsidieregeling Praktijkleren? Heel simpel: elke werkgever die een of meer leerwerkplekken aanbiedt voor scholieren of studenten uit het vmbo, het mbo of het hbo, voor promovendi of voor technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Subsidieregeling Praktijkleren: tegemoetkoming in de kosten tot
€ 2700,-

De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten van een leerling, deelnemer of student. Deze tegemoetkoming kan, afhankelijk van het aantal weken begeleiding, oplopen tot maximaal € 2700,- per jaar, per leerwerkplaats..

Als RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de subsidieverlenende instantie)  meer subsidieaanvragen ontvangt dan er budget is, ontvangt iedere toegekende aanvraag naar rato een percentage van dit bedrag.

“Subsidieregeling Praktijkleren: meer leerwerkplaatsen voor scholieren en studenten, minder kosten voor werkgevers!”

Subsidieregeling Praktijkleren: de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Het onderwijsprogramma dient volledig te zijn en recht geven op een erkend diploma.
  • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho).
  • MBO-BBL opleidingen moeten voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd).
  • De werkgever moet voldoen aan de wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het werken op basis van een geldige (praktijkleer-)overeenkomst en het zijn van erkend leerbedrijf (bij leerlingen uit het vo of het mbo).

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

b.verstraate@leap.nlBel ons