Prinsjesdag 2018: de belangrijkste veranderingen

Rijksbegroting & Miljoenennota 2019 bekend

Het is weer de derde dinsdag van september, de dag dat het kabinet haar Rijksbegroting en Miljoenennota bekend maakt. Een belangrijke dag, want in deze plannen staan wijzigingen en voorstellen die voor uw organisatie van toepassing kunnen zijn. En dat roept op het gebied van subsidies de nodige vragen op, zoals:

  • Wat zijn de gevolgen en kansen voor 2019?

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten uit de Miljoenennota:

Kabinet blijft inzetten op het stimuleren van (duurzame) innovatie

Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota en de begroting van Economische Zaken en Klimaat is dat het kabinet extra budget beschikbaar stelt om initiatieven die bijdragen aan de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord (14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023) te stimuleren. Ook blijven andere fiscale- en subsidieregelingen voor R&D gehandhaafd. Hieronder onze verwachtingen over de WBSO en overige stimuleringsmaatregelen in 2019.

WBSO in 2019

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO neemt nog steeds af. Hoewel hierdoor mogelijk budget onbenut is gebleven, nemen de kosten van de WBSO jaarlijks toe door stijgende hoeveelheid R&D, R&D-lonen en R&D kosten- en uitgaven. Staatssecretaris Keijzer heeft in een Kamerbrief aangegeven dat de WBSO-parameters in 2019 hetzelfde blijven als in 2018.

SDE+

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te bereiken zet EZK enerzijds financiële instrumenten in zoals subsidies en garanties. Daarnaast worden niet-financiële instrumenten ingezet, zoals het stroomlijnen van energieregelgeving om de werking van de energiemarkt te verbeteren, de regeldruk te verminderen en efficiënter toezicht mogelijk te maken. In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de inzet van de middelen voor de SDE+ te verbreden van hernieuwbare energieproductie naar CO2-reductie.

EIA

In de periode tussen 2012 en 2016 is in totaal € 4,2 miljard aan energiezuinige investeringen met de EIA ondersteund. Naar aanleiding van de positieve evaluatie van de EIA eerder dit jaar, wil het kabinet de regelingen continueren. Het aftrekpercentage wordt echter verlaagd van 54,5% naar 45%. Het vrijvallende EIA-budget blijft binnen de EIA beschikbaar en zal worden besteed voor verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord. De verwachting is dus dat meer bedrijven van de EIA gebruik kunnen maken, maar dat het subsidiepercentage lager ligt.

MIT in 2019

De kansrijke MIT-regeling wordt ook in 2019 in samenwerking met de provincies uitgevoerd. Vanwege de grote belangstelling voor deze regeling wordt het beschikbare budget de komende jaren aanmerkelijk verhoogd. Waar het budget vanuit het kabinet in 2018 ruim € 28 miljoen bedroeg, wordt dit in 2019 verhoogd naar ruim € 34 miljoen. Voor de periode 2020 t/m 2023 is het budget nu vastgesteld op ruim € 40 miljoen.

Laatste subsidiekansen 2018

Bekijk hier de laatste openstellingen van subsidieregelingen in 2018.
Zo bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u de kansen en subsidies die u geboden worden maximaal benutten.