SLIM-regeling aangekondigd

SLIM-regeling aangekondigd: nieuwe subsidiemogelijkheid voor scholing in het mkb

Dit voorjaar volgt de eerste openstelling van de nieuwe SLIM-subsidieregeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Het doel van deze regeling is om werkgevers in het mkb te stimuleren om meer in te zetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Daarmee zet het Ministerie van Economische Zaken een volgende stap in het stimuleren van scholing in het mkb, na de regeling MKB-Idee.

Soorten projecten

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder het 3e onderwerp zouden heel veel verschillende projecten rondom scholing voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De regeling noemt als voorbeelden:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief het opleiden van leidinggevenden hiervoor.

 

Doelgroep van SLIM-regeling

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.

De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

 

Hoogte van subsidie

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.

Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.

In afwijking van het bovenstaande geldt voor het 4e onderdeel, het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg, een maximaal bedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats. Dit is hetzelfde bedrag als nu via de regeling Praktijkleren beschikbaar is voor praktijkleerplaatsen in andere leerwegen.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.

 

SLIM-regeling aanvragen

Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen waarschijnlijk worden ingediend vanaf 2 maart 2020 tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september.

Samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2020 om 9:00 uur tot en met 30 juni 2020 om 17:00 uur.

Mochten er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, zal een loting uitgevoerd worden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

Interesse in de SLIM-regeling?

Uw Leap-consultant kan u meer vertellen over de mogelijkheden binnen de SLIM-subsidieregeling. Neemt u daarom direct contact op met ons, mocht u een projectidee willen toetsen of meer informatie willen.

Leap Subsidie Specialisten

Meer weten?

We helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

Mail: b.verstraate@leap.nlBel 06 31 99 56 78