STAP-budget: een bijdrage aan uw ontwikkeling

STAP-budget

Vanaf maart 2022 kan het STAP-budget door iedereen worden aangevraagd. Het STAP-budget is een jaarlijks individueel budget van €1.000,- voor scholing en ontwikkeling, ter verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt. Met de introductie van het STAP-budget op 1 januari 2022 komt de fiscale aftrek van scholingskosten te vervallen. Uitgaven voor scholing die u na deze datum maakt zijn dus niet meer aftrekbaar!

Het STAP-budget: vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt

Door toenemende globalisering en vorderende technologische ontwikkelingen is de arbeidsmarkt continu in beweging. Door die technologische ontwikkelingen verandert niet alleen de inhoud van het werk, maar ook de snelheid waarmee ons werk verandert. De latere pensioensleeftijd, en meer recentelijk de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt, benadrukken het belang en de noodzaak om voortdurend te blijven ontwikkelen, tot ver na het verlaten van de schoolbanken. Als onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) doet de overheid met de Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP) een bijdrage aan uw ontwikkeling tijdens uw loopbaan. Zoals de naam al zegt versterkt u hiermee uw positie op de arbeidsmarkt en is de kans kleiner dat u (langdurig) zonder werk komt te zitten.

 

Wilt u gebruikmaken van het STAP-budget voor uw ontwikkeling? Deze kunt u per 1 maart 2022 aanvragen via het UWV. Bent u ondernemer en wilt u aan de slag met de leercultuur binnen uw bedrijf? Dan zijn er verschillende subsidieregelingen die hieraan kunnen bijdragen zoals de SLIM-subsidie en MKB Idee.

 

Wie komt er in aanmerking voor het STAP-budget?

Ieder persoon met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt, die ouder is dan 18 en jonger dan de AOW-leeftijd, kan gebruikmaken van het STAP-budget. Dit is een jaarlijks budget van €1.000 voor een scholingsactiviteit. ‘Scholingsactiviteit’ is een brede term, het STAP-budget kan dan ook voor allerlei verschillende doeleinden worden ingezet. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een opleiding, training of cursus te volgen voor uw persoonlijke ontwikkeling of bijscholing. Ook mag u het STAP-budget gebruiken voor omscholing, bijvoorbeeld omdat uw baan verdwenen is door digitalisering, of omdat u fysiek zwaar werk doet waarmee u de AOW-leeftijd niet op een gezonde manier kan bereiken. Let er wel op dat het opleidingsinstituut in het STAP-scholingsregister van DUO geregistreerd staat.

 

Aanvragen STAP-budget

Alle verplichte kosten die door de opleider in rekening worden gebracht, worden tot €1.000,- incl. btw volledig betaald vanuit het STAP-budget. Overige kosten zoals boeken en andere lesmaterialen helaas niet. Kost de opleiding meer dan €1.000,-? Dan zal u het verschil zelf moeten betalen. Iemand anders – zoals uw werkgever – mag ook bijdragen. Vergeet dit niet te vermelden in de aanvraag!

Aanvragen kan vanaf maart 2022 via het STAP-portaal van UWV. Zorg ervoor dat u dit doet vóórdat de opleiding begint, maar niet meer dan 6 maanden van tevoren. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.

 

STAP-budget: De voorwaarden

De STAP is gericht op uw persoonlijke ontwikkeling en moet daarom op eigen initiatief aangevraagd worden. Het is wel de bedoeling dat u de opleiding succesvol afrond. Lukt dit niet, moet u in ieder geval voldaan hebben aan het minimale aanwezigheidspercentage van 80%. Heeft u de opleiding niet succesvol afgerond en bent u niet voor minstens 80% aanwezig geweest? Dan kan het UWV het uitbetaalde STAP-budget terugvorderen.

Uw persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor uw positie op de arbeidsmarkt, maar is daarnaast ook goed voor het bedrijfsleven. Investeren in leren en ontwikkelen is noodzakelijk om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven, daarom investeert de overheid niet alleen in de ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden, maar ook in de ontwikkeling van de leercultuur in het bedrijfsleven.

Dus bent u ondernemer en wilt u binnen het bedrijf een leercultuur stimuleren om niet alleen uw werknemers maar ook uw bedrijf verder te brengen? Dan zijn er hiervoor ook subsidies mogelijk, zoals bijvoorbeeld de SLIM-regeling.