Subsidieregeling Praktijkleren verlengd

De subsidieregeling Praktijkleren, waarmee bedrijven tot € 2.700 subsidie kunnen ontvangen per leerwerkplek die zij aanbieden, heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad.

Gelukkig is daar inmiddels verandering in gekomen. De afgelopen maanden zijn er twee moties aangenomen, waarin het belang van leerwerkplekken en de subsidieregeling Praktijkleren werd erkend. In deze moties werd de regering opgeroepen de beoogde korting op het budget van de regeling niet door te voeren en de regeling nog meerjarig te verlengen.

Dit is inmiddels tot uitvoering gebracht door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begin deze maand publiceerde zij de verlenging van de subsidieregeling Praktijkleren in de Staatscourant. Daarbij is de subsidieregeling ook verbreed: het onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij van duale of deeltijd Hbo-opleidingen is aan de regeling toegevoegd. Het maximale subsidiebedrag van € 2.700 is niet veranderd, hoewel hier wel over gesproken is.

Meer informatie of een aanvraag indienen?

Leap helpt u graag bij het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling is opengesteld van begin juni tot en met half oktober. Neem hierover contact op met een van onze consultants op +31 (0)24 711 33 49.