Update ESF Duurzame Inzetbaarheid

Subsidies en financieringsmixen voor technologiebedrijven in de Agri & Food sector.

Het Agentschap SZW heeft eind december 2016 gecommuniceerd dat door een budgetverhoging alle ESF-aanvragen ‘Duurzame Inzetbaarheid (bedrijven/instellingen)’ uit het tijdvak 2016 kunnen worden gehonoreerd, mits deze voldoen aan de criteria. Dit is goed nieuws voor de bedrijven die een ESF-aanvraag hebben ingediend!

Tevens heeft het Agentschap SZW zichzelf een verlengd ultimatum gesteld voor het controleren van de ESF-aanvragen, namelijk: 30 weken i.p.v. 18 weken (ingaande vanaf 25 november 2016). De kosten van een extern adviseur worden alleen vergoed als het Agentschap SZW een ESF-aanvraag positief heeft beschikt. Uiteraard is het ook mogelijk dat er eerder een positieve beschikking wordt gestuurd en de kans dat deze wordt gestuurd is groter aangezien er nu voldoende budget is om iedere ESF-aanvraag te honoreren.

klik hier als u meer wilt lezen over de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid.

Meer weten?