Geen openstelling ESF: Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen

Het Agentschap SZW heeft onlangs officieel gepubliceerd dat er in 2017 geen Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie zal worden vergeven op het gebied van ‘Duurzame Inzetbaarheid Investeringsprioriteit B: bedrijven en instellingen’.

Deze subsidie heeft als doel om duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen. Met ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt bedoeld: het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers, om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Met behulp van deze regeling kon er 50% subsidie worden verkregen over maximaal € 20.000,- subsidiabele kosten. Dit kon worden gebruikt voor de inhuur van een externe adviseur voor een duurzaam inzetbaarheidsproject.

De afgelopen 3 jaar kende deze specifieke regeling telkens een openstelling in het najaar. Afgelopen jaar werd het subsidieplafond vanwege de grote belangstelling zelfs verhoogd van € 13 miljoen naar € 30 miljoen.

De beleidsmakers zullen in de komende periode analyseren welk deel van het ESF budget reeds is besteed aan deze prioriteit en welk deel nog resteert. Op basis van deze analyse zal worden besloten of er in 2018 wel weer een openstelling komt voor deze aantrekkelijke subsidieregeling.

Verdere ontwikkelingen ESF Subsidie

Leap houdt u natuurlijk op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom deze subsidie!

Mocht u nog verdere vragen hebben, dit mag ook over een andere subsidie gaan zoals mkb idee. Neem dan gerust contact op met ons op +31(0)24-7113349.

Meer weten?