Wat is er nodig aan innovatieve oplossingen voor efficiënte landbouw en voedselproductie?

Innovatieve oplossingen voor efficiënte landbouw en voedselproductie

Kaas zonder koeien & tractoren zonder boeren

Nederland is als tweede landbouwexporteur van de wereld een agrarisch succesverhaal. Maar onze bodem raakt steeds verder uitgeput, de biodiversiteit verschraalt en de bevolking neemt toe. Het roer moet om. Maar hoe? Van stroken-landbouw tot onbemande tractoren en van agro-ecologie tot kaas zonder koeien. Hoe komen we tot een eerlijker en duurzamer voedselsysteem voor de Nederlandse consument? Recente artikelen van branchevereniging FME, en banken als ABN AMRO en de Rabobank laten zien dat er steeds meer een discussie ontstaat over de groei en intensivering van de sector. De Coronacrisis versnelt dit proces. Innovatie is noodzaak, maar hoe?

 

Sluit aan bij de topsector Agri & Food

In Nederland kennen we sinds Kabinet-Rutte I het topsectorenbeleid. Dit is een Nederlands bedrijvenbeleid om de kenniseconomie te stimuleren. Agri & Food is één van de negen topsectoren en hierin staat de ambitie genoemd om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale uitdagingen op gebied van landbouw en voeding en bij te dragen aan welvaart en welzijn van Nederland. Maar hoe weet je nu als ondernemer of je hier een bijdrage aan levert?

Tijd om even kort het een en ander toe te lichten over dit topsectorenbeleid!

Wij zagen eind vorig jaar op de Agrifoodtech reeds een aantal prachtige innovaties die perfect aansloten, zoals nieuwe drones om akkers te inspecteren, robots om onkruid te wieden en AGV’s om groenten te transporteren. Binnen de topsector Agri & Food wordt namelijk gefocust op zes missies:

 1. Kringlooplandbouw
 2. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 3. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 4. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 5. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
 6. Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta

Daarnaast is het doorontwikkelen van een aantal sleuteltechnologieën cruciaal voor het behalen van de missies:

 • Artificial Intelligence
 • Machine learning
 • Autonome robots
 • Dataficatie
 • Big Data
 • Modelleren
 • Digital Twins
 • Standaarden
 • Decision support
 • Mens-computerinteractie
 • Precies en non-destructief meten
 • Sensoren
 • Genoomtechnologie
 • Bioinformatica
 • Genome prediction
 • Gene editing
 • Fenotypering
 • Zaaizaadtechnologie

Op basis van deze informatie zou je als ondernemer moeten kunnen inschatten of jouw innovatie aansluit bij één van de zes missies of een daadwerkelijke sleuteltechnologie betreft. Toch lijkt het ons goed om enkele concrete voorbeelden te geven.

 

Pak een ‘must have’

Leap. The Innovation Agency verkent sinds jaar en dag samen met haar innovatieve ondernemers die in de Agri & Food sector zitten de toekomst van de sector. Hoe kunnen bedrijven in de sector klaar zijn voor de toekomst? Wat is er nodig aan kennis en innovatieve oplossingen? Hoe kan dit gefinancierd worden? Dat er veel gebeurd, is onmiskenbaar te zien in de sector. Enkele kengetallen over de sector:

Agri & Food sector cijfers 2017

Vaak als wij sparren met de ondernemers, hebben we vanuit subsidieperspectief twee ingrediënten nodig: een goed project en een openstelling. Maar wat is nu een goed project?

Een ‘nice-to-have’ product of oplossing heeft de klant (consument, bedrijf of overheid) niet perse nodig. Een ‘must-have’ daarentegen vervult een behoefte en is essentieel om een probleem op te lossen (bijv. gebruik van minder antibiotica in vleeskalveren). Er zit daarom ook urgentie achter.

Mooie voorbeelden van projecten bij onze klanten zijn bijvoorbeeld de ‘voerrobot voor het autonoom voeren van o.a. kalveren en geiten’, de ‘plukrobot om geautomatiseerd appels en peren te oogsten in een boomgaard’, de ‘vision- en deep learning technologie om tulpenbollen te processen’, of de ‘onderhuidse sensor bij kalveren om gedrag en medicijngebruik te registreren en te voorspellen’. Allemaal ‘must-have’ projecten met een duidelijke behoefte vanuit de markt.

 

Het concentreren van melk op de boerderij bij Wafilin Systems

Onlangs zijn we ook op bezoek geweest bij onze klant Wafilin Systems, waarvoor we €250.000 subsidiegeld hebben gerealiseerd vanuit de VIDA-regeling voor hun innovatie rondom het concentreren van melk middels een membraanfiltratiesysteem.

Op locatie bij Wafilin hebben wij een prachtige video opgenomen waarin het product en de verkregen EU subsidie verder worden toegelicht door onze klant om te zien welk enorm effect deze technologie kan hebben op de energiebalans, het waterverbruik van de boer en vooral; de prijs die ze per liter melk ontvangen. Bekijk de teaser van deze video hieronder.

Bekijk hier de uitgebreide klantcase: “Van afgewezen aanvraag naar € 250.000,- EU subsidie”

Denk groot en ga het doen!

Wij hopen dat we je met bovenstaande toelichting op het nationale beleid en concrete voorbeelden een stap in de goede richting helpen te zetten.

Mocht je nu nog niet voldoende voorbeelden hebben? Of wil je kijken of jouw project een ‘must have’ is? Neem dan even contact op met Leap. The Innovation Agency. We kunnen jou dan naast een toelichting op de Nederlandse topsectoren ook meer vertellen over Europees beleid. Bijvoorbeeld dat het nieuwe Horizon Europe programma voor de periode 2021 – 2027 meer dan 80 miljard beschikbaar heeft voor open innovatie en wereldwijde uitdagingen die worden opgelost door jou innovatie! Kortom, denk groot en ga nu aan de slag! Wij helpen je uiteraard graag om de benodigde financiering rond te krijgen.

Thomas Boerrigter

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Thomas Boerrigter

Senior Consultant

Mail t.boerrigter@leap.nlBel 024 - 711 33 49