Waar liggen uw mogelijkheden om te groeien, om nieuwe omzet aan te boren of nieuwe markten te betreden? En hoe valideer je deze nieuwe groeikansen?

Leap heeft een beproefde aanpak om samen met innovatieteams deze fase van zogenaamde ‘front end innovatie’ gestructureerd te doorlopen en gefundeerde keuzes te maken. Deze vorm van ‘exploratief’ innoveren vraagt om een iteratieve aanpak, omdat er bij aanvang nog veel onzekerheden zijn. Consultants van Leap faciliteren sessies om nieuwe ideeën te genereren en brengen hierbij zelf vernieuwende inzichten in. Vervolgens wordt een grondige analyse uitgevoerd of de geïdentificeerde kansen ook daadwerkelijk de moeite waard zijn om tijd en financiële middelen in te investeren. Hierbij gelden bijvoorbeeld criteria als totale marktomvang, aantal dominante spelers, fase waarin de markt of het marktsegment zich bevindt, positie in de waardeketen, (technologie) trends en toetredingsdrempels.