Meer banen dan mensen

Meer banen dan mensen

Een nieuw HR-beleid opstellen met behulp van subsidie. Pim heeft een artikel geschreven hierover in Kijk op Oost Nederland.

Lees meer
MKB idee - (om)scholingsprogramma’s en investeringen in personeel

MKB idee - (om)scholingsprogramma’s en investeringen in personeel

Via MKB Idee is het nu mogelijk om gesubsidieerd te innoveren in (om)scholing, de ontwikkeling van werknemers en het creëren van een leercultuur in het bedrijf.

Lees meer
100% subsidiabele kosten vergoed bij MKB Idee

100% subsidiabele kosten vergoed bij MKB Idee

Het MKB Idee is bedoeld voor mkb'ers die investeren in kennis en vaardigheden voor zowel het huidige als het toekomstige personeel.

Lees meer
Subsidies voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen

Subsidies voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen

Er is een sterk groeiende hoeveelheid regelingen op het gebied van menselijk kapitaal, scholing en een leven lang ontwikkelen. Wij hebben voor u zeven actuele regelingen helder op een rij gezet.

Lees meer
SLIM-subsidie voor een leven lang leren en ontwikkelen

SLIM-subsidie voor een leven lang leren en ontwikkelen

Om leren en ontwikkelen van medewerkers in het mkb te stimuleren is in april de nieuwe SLIM-subsidieregeling gelanceerd. Leap heeft al meer dan 70 aanvragen ingediend en veel van onze klanten hebben € 24.999,- subsidie toegekend gekregen. Lees nu meer over de nieuwe openstelling.

Lees meer

Gevoelige informatie delen in subsidieaanvragen?

Huiverig om gevoelige bedrijfsinformatie te delen bij een subsidieaanvraag? Lees hier hoe u de informatie kunt beschermen en welke maatregelen u hiervoor moet nemen.

Lees meer

MKB Idee 2019

Wilt u investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel? MKB Idee helpt u hierbij. Ontdek nu of uw organisatie ook kan profiteren van deze regeling.

Lees meer